امروز پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397   مصادف با 10 شعبان 1439   مطابق با (26/4/2018)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال ذی القعده 1438 + مقارنه ی کم نظیر روز بعد از آن

مقارنه ی ماه و خورشید برای ماه ذی القعده ی 1438 در روز یکشنبه اول آمرداد 1396 برابر یا 28 شوال 1438 و 23 ژولای 2017 در ساعت 14:15:18 به وقت مرکزی کشور روی میدهد .

در لحظه ی غروب خورشید این روز ، ماه تنها 30 ثانیه بعد از خورشید غروب میکند مضافاً به اینکه هیچ یک از پارامترهای مربوط به ماه به گونه ای نیست که هلال ماه برای رویت با چشم غیر مسلح یا مسلح شکل گیرد .

به همین دلیل ، این هلال در غروب روز بعد ، یعنی روز دوشنبه دوم آمرداد ، در حالی در سراسر کشور با چشم عادی قابل مشاهده است که به دلیل ارتفاع پایین ماه در لحظه ی غروب خورشید  و اختلاف سمت زیاد بین ماه و خورشید ، رصد این هلال در مناطق شمالی کشور ، سخت تر از نیمه ی جنوبی و نیاز به افق مناسب و چشمان تیزبین دارد .

برای تبیین بیشتر این موضوع ، جدول زیر را که مختصات ماه در غروب روز دوشنبه 2 آمرداد برای پنج نقطه ی شاخص کشور است را  مرور می کنیم :

 

نام شهر/ موقعیت جغرافیایی

مشهد

(شمال شرقی)

چابهار

(جنوب شرقی)

یزد

(مرکزکشور)

خرمشهر

(جنوب غربی)

ماکو

(شمال غربی)

مختصات

36:17

E59:36

N25:17

E60:38

N31:54

E54:21

N30:25

E48:10

N39:17

E44:30

غروب خورشید

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

20:43:40

19:16:18

19:55:00

20:16:40

20:51:31

غروب ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

21:30:02

20:09:25

20:44:44

21:08:05

21:37:31

مکث ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

00:46:17

00:52:26

00:49:44

00:51:25

00:46:00

ارتفاع ماه در لحظه ی  غروب خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

08:05:30

10:32:12

09:06:51

09:45:10

07:38:49

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

16:07:28

15:43:25

16:10:13

16:20:35

16:47:55

فاز ماه

(درصد)

02:11

02:05

02:14

02:19

02:27

ضخامت قسمت میانی ماه

(دقیقه قوسی)

0.61

0.61

0.64

0.66

0.69

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی غروب خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

13:35:21-

11:08:35-

12:49:20-

12:38:22-

14:37:25-

سن ماه

(دقیقه، ساعت، روز)

01:05:28

01:05:01

01:05:40

01:06:01

01:06:36

فاصله ی ماه تا زمین

(کیلومتر)

367933

367851

367970

368034

368141

با توجه به جدول فوق و همانگونه که ذکر گردید ارتفاع کم ماه و اختلاف سمت زیاد بین ماه و خورشید در لحظه ی غروب خورشید در عرضهای شمالی کشور باعث می شود که در این مناطق ، هلال ماه نسبت به مناطق جنوبی کشور ، کمی به سختی رویت شود .

پس بهتر است رصدگران در نیمه ی شمالی کشور ، رصد خود را با استفاده از یک دوربین دوچشمی آغاز و پس از پیدا کردن هلال ، تلاش خود را برای رویت با چشم غیر مسلح ، معطوف دارند .

بنابراین  ماه شوال امسال ، 29 روزه بوده و روز سه شنبه 3 آمرداد 96 برابر  با اول ذی القعده 1438 خواهد بود .

یک نکته را هم در خصوص هلال شب دوم عرض کنم و آن اینکه در این شب ، (سه شنبه سوم آمرداد) هلال ماه ، سیاره ی عطارد و ستاره ی قلب الاسد در مقارنه ای کم نظیر ، به دور هم خواهند بود و عکاسان و رصدگران را به این جمع زیبا فرا می خوانند .

"وضعیت افق غربی در روز سه شنبه سوم آمرداد ، بعد از غروب خورشید"

 

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

20-04-1396

1