امروز پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397   مصادف با 10 شعبان 1439   مطابق با (26/4/2018)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال جذاب و البته کمی سخت صبحگاهی ذی القعده 1438

هلال صبحگاهی ذی القعده 1438 در روز دوشنبه 30 امرداد 1396 برابر با 28 ذی القعده 1438 و 21 آگوست 2017 قبل از طلوع خورشید ، در سراسر کشور قابل مشاهده می باشد . اما چگونه ؟

برای پاسخ به این سئوال ، در ابتدا ، مشخصات این هلال را برای پنج نقطه ی شاخص کشور بصورت زیر مرور می کنیم :

نام شهر

مشهد

(شمال شرقی)

چابهار

(جنوب شرقی)

یزد

(مرکزکشور)

خرمشهر

(جنوب غربی)

ماکو

(شمال غربی)

مختصات جغرافیایی

36:17

E59:36

N25:17

E60:38

N31:54

E54:21

N30:25

E48:10

N39:17

E44:30

طلوع ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

06:12:07

05:24:28

06:21:04

06:09:17

06:09:58

طلوع خورشید

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

06:56:56

06:03:37

05:41:12

06:47:38

06:50:20

بین الطلوعین

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

00:42:10-

00:39:09-

00:39:52-

00:38:21-

00:40:22-

ارتفاع ماه در لحظه ی  طلوع خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

07:36:53

07:34:15

07:17:15

07:00:33

06:34:42

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

08:28:12

08:21:03

08:12:42

07:57:49

07:59:22

فاز ماه

(درصد)

0.67

0.66

0.64

0.61

0.60

ضخامت قسمت میانی ماه

(دقیقه قوسی)

0.18

0.17

0.17

0.16

0.16

سن  ماه

(دقیقه، ساعت، روز)

00:17:03-

00:16:56-

00:16:38-

00:16:12-

00:16:09-

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی طلوع خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

03:15:06

01:26:46

02:28:42

02:10:22

03:31:03

فاصله ی ماه تا زمین

(کیلومتر)

369756

369770

369807

369860

369866

جدول فوق حکایت از مصاف سخت بین رصدگران و هلال  ماه دارد ، برای اینکه بدانیم نحوه ی رصد این هلال باید چگونه باشد ، مشخصه های این هلال را با مشخصه های هلال صبحگاهی ذی الحجه 1435 (در صبحگاه پنجشنبه 1 آبانماه 93 ، برابر با 28 ذی الحجه 1435 و 22 اکتبر 2014 ) برای مرکز کشور مقایسه میکنیم :

نام شهر

یزد - (مرکزکشور)

مختصات

N31:54

E54:21

زمان رصد

صبحگاهی ذی الحجه 1435

پنجشنبه 1 آبانماه 1396

صبحگاهی ذی القعده 1438

دوشنبه 30 امرداد 1396

طلوع ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

05:20:11

06:21:04

طلوع خورشید

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

06:01:28

05:41:12

بین الطلوعین

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

00:41:28-

00:39:52-

ارتفاع ماه در لحظه ی  طلوع خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

07:33:01

07:17:15

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

08:30:39

08:12:42

فاز ماه

(درصد)

0.68

0.64

ضخامت قسمت میانی ماه

(دقیقه قوسی)

0.17

0.17

سن  ماه

(دقیقه، ساعت، روز)

00:19:25

00:16:38-

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی طلوع خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

01:50:38

02:28:42

فاصله ی ماه تا زمین

(کیلومتر)

394391

369807

 
برای اینکه بتوانید در مورد نحوه ی رصد ، تصمیم مناسبتری بگیرید گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ذی الحجه 1435 را که در اکثر پارامترها ، بسیار شبیه هلال صبحگاهی اخیر (هلال صبحگاهی ذی القعده 1438) را با کلیک بر روی اینجــــــا ملاحظه نمایید .
 
تصاویری را هم که توسط رصدگران عزیز کشورمان از این هلال تهیه شده است را مرور می کنیم :
 
عکس از آقای حمیدرضا احمدی
عکس از آقای علیرضا بوژمهرانی
http://www.helalemah.com/Files/UserFiles/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C/Large/2014-10-26-6-53-34-3.jpg
عکس از آقای محمد مهدی عسگری
http://www.helalemah.com/Files/UserFiles/AEbrahimi/Large/2014-10-27-9-22-43-2.jpg
عکس از آقای علی ابراهیمی سراجی
 

معیارهای جهانی رویت هلال ماه چه می گویند :

در خصوص رویت این هلال ماه با جناب آقای استاد سید محسن قاضی میرسعید صحبت میکردم ایشان مثل همیشه با سعه ی صدر مثال زدنیشان توضیحات جامعی را در این خصوص مبذول داشتند ، بر اساس نظر استاد میرسعید ، رویت هلال صبحگاهی ذی القعده 1438 در صبحگاه روز دوشنبه 30 امرداد با ابزار رصدی و در سراسر کشور امکان پذیر است  .

دیگر معیارهای رویت پذیری اعم از معیارهای عوده ، یالوپ و رصدخانه ی آفریقای جنوبی هم بر رویت این هلال در کشور ایران با ابزار تاکید دارند .

نتیجه :

با توجه به مسائل فوق ، رویت این هلال در صبحگاه دوشنبه 30 امرداد 1396 برابر با 28 ذی القعده 1438 و 21 آگوست 2017 در سراسر کشور با ابزار قابل مشاهده  می باشد و همانگونه که ذکر گردید حداقل ابزار مورد استفاده ، می بایست دوربینهای 70*15 یا 90*20 باشد . ضمن اینکه  استفاده از تلسکوپ ،  نتیجه ی مطلوبتری بدنبال خواهد داشت .

نکته ای که باید عرض کنم این است در روز یادشده ، ماه یک دقیقه زودتر از سیاره ی مریخ طلوع میکند در حالیکه جدایی زاویه ای بین آنها تنها یک درجه و هفت دقیقه قوسی می باشد . (قدر سیاره ی مریخ هم 1:07+  و در سمت چپ ماه قرار دارد) .

 بنظر میرسد اگر دوستان رصدگر با کمی تلاش و دقت بتوانند  این صحنه را به رصد نموده و یا بوسیله ی عکاسی ثبت کنند ، نمایی فوق العاده  کم نظیر را در کارنامه ی فعالیتهای علمی و نجومیشان به ثبت رسانده اند .

 

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

20-05-96

 

1