امروز پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397   مصادف با 10 شعبان 1439   مطابق با (26/4/2018)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه 1438 – مقارنه ی ماه با سیارات عطارد و مریخ

 

زمان رصد آخرین هلال صبحگاهی ذی الحجه 1438 در روز سه شنبه 28 شهرویر ماه 1396 برابر با 28 ذی الحجه 1438 و 19 سپتامبر 2017 می باشد .

مختصات ماه در لحظه ی طلوع خورشید این روز به صورت زیر خواهد بود :

طلوع ماه

ساعت 5 و 43 دقیقه

طلوع خورشید

ساعت 6 و 49 دقیقه

بین الطلوعین

66 دقیقه

ارتفاع ماه در لحظه ی طلوع خورشید

12 درجه و 34  ثانیه

فاز ماه

1و 54 صدم درصد

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

13 درجه و 17 دقیقه

ضخامت قسمت میانی ماه

42 صدم دقیقه قوسی

اختلاف سمت

00 درجه و 41 دقیقه

سن منفی ماه

26 ساعت و 10 دقیقه

فاصله ی ماه تا زمین

378579 کیلومتر

 

طبق شکل زیر ،در صبحگاه سه شنبه 28 شهریور 96 ،  ماه با سیاره های عطارد و مریخ ، مقارنه ی زیبایی دارد فاز سیاره ی عطارد حدود 1+ و فاز سیاره ی مریخ 2+ می باشد .

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

20-06-1396

1