امروز جمعه 30 آبان 1393   مصادف با 27 محرم 1436   مطابق با (21/11/2014)                    دوستان عزیز مقاله ها، گزارشها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس پست الکترونیکی mahdyrahimy@yahoo.com ارسال فرمائید.                    دعای حضرت سجاد عليه الاسلام در هنگام نگاه به هلال و ماه نو – صحيفه سجاديه : ای آفريده شده فرمانبردار ، ای هميشه در رفتار شتاب کننده ، ای آمد و شد کننده در منزلها و جاهايی که قرار داده شده ، ای تصرف کننده در فلک و چرخی که جای تدبير و نظم است * ايمان آوردم بکسی که بوسيله تو تاريکيها را روشن کرد ، و بسبب تو مشکلات امور را آشکار ساخت ، و تو را نشانه ای از نشانه های پادشاهی خود ، و نشانه ای از نشانه های قدرت و توانائيش قرار داد ، و تو را خدمتگزار و فرمانبردار کرد بافزونی و بکاستن ، و بطلوع و هويدا شدن و بغروب و پنهان گشتن ، و بروشن گرديدن و تيرگی ، در همه آن حالات و چگونگيها تو او را فرمانبردار ، و بسوی اراده و خواسته اش شتاب کننده ای * منزه و پاک است او چه شگفت است آنچه در آفرينش تو مقدر نموده ! و چه دقيق و باريک است آنچه در باره تو انجام داده است ! ترا کليد ماهی نو برای کاری نو قرار داده * از خدائی که پروردگار من و پروردگار تو ، و آفريننده من و آفريننده تو ، و تقدير کننده من و تقدير کننده تو ، و صورت بخشنده من و صورت بخشنده تو است : درخواست مينمايم که بر محمد و آل او رحمت و دورود فرستد ، و ترا ماه برکت و نيکی گرداند که روزها آن برکت را از ميان نبرد ، و ماه با طهارت و پاکی که گناهان آنرا چرکين نسازد * ماه ايمنی از آفتها و تباهيها ، و سلامتی و بی گزندی از بديها ، ماه سعادت و نيکبختی که نحوست و بداختری در آن راه نيابد ، و ماه برکت که سختی در زندگی با آن نباشد ، و ماه آسانی که دشواری با آن ممزوج و درهم نشود ، و ماه خير و نيکی که بدی با آن آميخته نگردد ، ماه ايمنی و ايمان و نعمت و احسان و سلامتی و اسلام * بارخدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از خشنودترين کسانيکه هلال بر آنها طلوع نموده قرار ده ، و از پاکيزه ترين کسانی که بسوی آن نگاه کرده اند ، و از نيکبخت ترين کسانيکه ترا در آنماه پرستش ميکنند ، و ما را در آن برای توبه و بازگشت توفيق ده ، و از گناه حفظ فرما ، و از بجا آوردن معصيت و نافرمانيت نگهدار * و سپاسگزاری از نعمت و بخشش خود را در آن در دل ما انداز ، و پوشش های عافيت را بما بپوشان ، و بوسيله کامل کردن طاعت و فرمانبريت در آن ، نعمت خود را بر ما کامل ساز ، زيرا تو بسيار نعمت دهنده و ستوده شده ای ، و خدا درود فرست بر محمد و آل او که پاکيزه و پاک هستند.
   
 

وضعیت رویت پذیری هلال صفر 1436

وضعیت رویت پدیری هلال صبحگاهی محرم 1436

گزارش برگزاری دهمین باشگاه رویت هلال ماه تهران (مرکز علوم و ستاره شناسی تهران)

نشست تخصصی رویت هلال ماه با موضوع هلال رکورد شکن ربیع الاول 1436 با حضور استــاد محمدرضا صیاد (ستاد استهلال استان اصفهان)

دهمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه تهران (مرکز علوم و ستاره شناسی تهران)

سمینار رویت هلال ماه در اندونزی و شرکت یکی از رصدگران کشور به عنوان سخنران در این همایش

تصویر مقارنه ی هلال محرم 1436 و سیاره ی زحل

چهارمین سری از سلسله سوالات رويت هلال ماه (سید محسن قاضی میرسعید)

فراخوان مقاله برای ششمین همایش رؤیت هلال و تقویم (مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران)

گزارشهای رصد هلال محرم 1436

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی ذی الحجه 1435

وضعیت رویت پذیری هلال محرم 1436

وضعیت رویت پذیری آخرین هلال سال 1435 (سیدقاسم رستمی)

وضعیت رویت پذیری هلال جــذاب صبحگاهی ذی الحجه 1435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ماه و خورشید در این لحظه

  

 

تصویر هفته